INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (PACIENȚI)

Conform Regulamentului UE 679/2016, Spitalul Top Med Buna Vestire este un operator de date de natură personală.

Spitalul Top Med Buna Vestire colectează și prelucrează date în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce-i revin conform legii, respectiv prestarea serviciilor medicale . Sunteţi obligat(ă) să ne furnizaţi datele solicitate pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestora poate duce la dificultăţi în organizarea şi furnizării serviciilor medicale. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu: Legea 95/2000, Legea nr.333/2003 şi Regulamentul UE 679/2016 (criteriile de la art.6(1) și criteriile de la art.9(2)a și h).

Destinatarii informaţiilor pot fi: Ministerul Sănătaţii, DSP Dolj, CNAS, CJAS Dolj , SNSPMS, ANMCS, RENAR, Autorităţi locale, Poliţie, Servicii de asistenţă socială sau alte instituții. Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și / sau în formă electronică.

Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat. Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementarile interne ale organizaţiei și a celei mai bune practici din acest domeniu.

În cazul utilizării unor persoane împuternicite, dacă datele prelucrate de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană, ne asigurăm că acestea sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor.

Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat și de a vă adresa instanţei de judecată competente.

Disponibilitatea drepturilor depinde de fiecare prelucrare. În cazul în care prelucrarea datelor se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal . Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient, va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, CNP, adresă) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor Horia Firondoiu la telefon 0765321421 sau la adresa de e-mail dpo@policlinicabunavestire.ro

Informatii privind GDPR