Obiective si programele sistemului de management

Obiectiv 1: Mentinerea/ reducerea reclamatiilor de la pacienti, legate de serviciile prestate

Se măsoară:

 • Ţintă: cazuri reclamatii referitoare la calitatea serviciilor „0”
 • Responsabil: toti sefii de compartimente
 • Termen: permanent
 • Resurse: resurse alocate pentru realizarea si monitorizarea realizarii serviciului
 • Periodicitatea monitorizarii: permanent

Obiectiv 2: Depozitarea si transportul corespunzator al produselor (materiale sanitare, medicamente, sol. perfuzabile, etc.), diverse materiale

Se măsoară:

 • Ţintă: Produse neconforme (pe tipuri) rezultate in urma depozitarii inadecvate – 0
  Produse deteriorate in timpul transportului - 0
 • Responsabil: comp. aprovizionare, transport, achizitii
 • Termen: permanent
 • Resurse: umane (pentru depozitare si transport, spatii si mijloace de transport adecvate)
 • Periodicitatea monitorizarii: permanent

Obiectiv 3: Constientizarea personalului asupra cerintelor de management al calitatii

Se măsoară:

 • Ţintă: realizare numar instruiri planificate (conform planului de instruire)
 • Responsabil: sefii de compartimente
 • Termen: periodic
 • Resurse: umane (pentru instruire)
 • Periodicitatea monitorizarii: permanent

Obiectiv 4: Imbunatatirea sistemului de mangement prin implementarea ideilor de imbunatatire venite de la personal

Se măsoară:

 • Ţintă: cel putin 2 idei de imbunatatire pe an
 • Responsabil: RMC
 • Termen: permanent
 • Resurse: umane
 • Periodicitatea monitorizarii: permanent

Obiectiv 5: Rezolvarea cu succes a tuturor litigiilor in care este implicata organizatia

Se măsoară:

 • Ţintă: litigii pierdute 0
 • Responsabil: consilier juridic
 • Termen: permanent
 • Resurse: timp alocat pentru studierea si analiza tuturor situatiilor litigioase
 • Periodicitatea monitorizarii: permanent

Obiectiv 6: Gestionarea eficienta a bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul organizatiei

Se măsoară:

 • Ţintă: incadrarea in fondurile primite
 • Responsabil: Director economic
 • Termen: permanent
 • Resurse: timp alocat unei analize si urmarire a fondurilor
 • Periodicitatea monitorizarii: permanent

Obiectiv 7: Respectarea termenelor de plata a obligatiilor catre personalul incadrat si furnizori

Se măsoară:

 • Ţintă: incadrarea in BVC
 • Responsabil: Director economic
 • Termen: permanent
 • Resurse: fonduri banesti
 • Periodicitatea monitorizarii: semestrial

Obiectiv 8: Monitorizarea manipularii deseurilor periculoase

Se măsoară:

 • Ţintă: Cazuri accidente de munca - 0
  Respectarea legislatiei privind protectia muncii
 • Responsabil: sef administrativ
 • Termen: periodic
 • Resurse: umane (pentru instruire) si fonduri banesti (consumabile)
 • Periodicitatea monitorizarii: lunar

Obiectiv 9. Achizitionarea de aparatura medicala de performanta pentru procedurile medicale de recuperare medicala

Se măsoară:

 • Ţintă: achizitie aparatura medicala
 • Responsabil: Manager , Director economic si comp. achizitii
 • Termen: anual
 • Resurse: fonduri banesti
 • Periodicitatea monitorizarii: permanent

Obiectiv 10: Achizitionarea produselor de calitate astfel incat sa asiguram satisfacerea nevoilor beneficiarilor.

Se măsoară:

 • Ţintă: Achizitie produse neconforme -0
  Achizitie produse insuficiente -0
 • Responsabil: comp. achizitii
 • Termen: permanent
 • Resurse: umane
 • Periodicitatea monitorizarii: permanent

Obiectiv 11: Mentinerea acreditarii spitalului

Se măsoară:

 • Ţintă: spital acreditat
 • Responsabil: Comitetul Director, Biroul de management al calitatii si salariatii din cadrul spitalului
 • Termen: anual
 • Resurse: timp alocat si resurse
 • Periodicitatea monitorizarii: permanent

Obiectiv 12: Mentinerea certificarii spitalului conform standardului SR EN ISO 9001:2015

Se măsoară:

 • Ţintă: Mentinerea certificarii
 • Responsabil: Comitetul director si RMC
 • Termen: anual
 • Resurse: timp alocat si resurse
 • Periodicitatea monitorizarii: permanent

Obiectiv 13 : Mentinerea acreditarii RENAR la laboratorul de analize medicale

Se măsoară:

 • Ţintă: Mentinerea certificarii la laborator
 • Responsabil: Comitetul director si RMC
 • Termen: anual
 • Resurse: timp alocat si resurse
 • Periodicitatea monitorizarii: permanent