Spitalul Top Med Bunavestire

Dreptul la informare asupra asistentei medicale


Pacientul are dreptul de a fi informat asupra serviciilor si metodelor terapeutice de care are nevoie, care îi sunt recomandate si de posibilitatile spitalului de a i le oferi.
Pacientul are dreptul la adresabilititate libera la asistenta medicala, conform prevederilor legale.
Pacientul are dreptul de a cunoaste identitatea, statutul profesional si calificarea celor care îi asigura si furnizeaza servicii de sanatate.
Pacientul are dreptul de a fi informat asupra facilitatilor de care dispune spitalul pentru îngrijirea medicala, asistenta personala, siguranta si confortul sau.

Dreptul la îngrijire medicala


Pacientul are dreptul sa beneficieze de servicii medicale la cel mai înalt standard, fara nici o discriminare, indiferent de statut social, vârsta, rasa, sex, etnie, nationalitate, religie sau convingeri politice.
Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala, asumându-si în scris raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale întreruperii actelor medicale trebuie explicate pacientului de catre personalul medical.
Când pacientul nu îsi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia, iar consimtamântul reprezentantului legal nu mai este necesar.
În cazul în care se cere consimtamântul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de întelegere.
Consimtamântul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
Pacientul internat are dreptul de a avea în apropiere si de a implica în procesul de îngrijire individuala un apartinator (o ruda sau o persoana apropiata), pe durata spitalizarii.
Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual (la cerere), material si de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale.
Pacientul internat are dreptul de a fi vizitat (cu conditia respectarii regulilor si programului de vizitare), de a selecta sau de a refuza vizitatori.
Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.
Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue pâna la ameliorarea starii sale de sanatate sau pâna la vindecare.

Dreptul la informatii privitoare la situatia medicala individuala


Pacientul are dreptul de acces la informatiile de natura medicala legate de situatia sa de sanatate, folosind în acest scop asistenta oferita de personalul medical, materiale informative diverse, precum si continutul actelor medicale proprii si al biletului de externare, dupa caz.
Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor si altor îngrijiri medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra riscurilor ridicate de neefectuarea tratamentului si nerespectarea recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic. Informatiile se aduc la cunostinta pacientului într-un limbaj respectuos, direct si clar, cu evitarea terminologiei de specialitate care ar putea limita capacitatea sa de întelegere.
Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat, în cazul în care informatiile prezentate de medic i-ar cauza suferinta. În acest caz, pacientul are dreptul de a cere în mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata în locul sau.
Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului.
Pacientul are dreptul de a cere si a obtine o alta opinie medicala.
Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si îngrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.
Pacientul are acces la datele medicale personale si are dreptul de a obtine din arhiva Spitalului Arcadia istoricul medical si informatii personale pastrate confidential, în conformitate cu legislatia în vigoare, într-un interval de timp rezonabil.
Pacientul are dreptul sa fie informat într-o maniera adecvata capacitatii lui de întelegere; în cazul cetatenilor straini, acestia au dreptul de a primi informatii într-o limba de circulatie internationala, sau - dupa caz - în limba materna, prin intermediul unui traducator personal.

Dreptul la intimitatea si confidentialitatea informatiilor personale si medicale


Pacientii au dreptul la protejarea intimitatii si la confidentialitate privind toate informatiile personale si medicale.
Toate informatiile privind starea pacientului - rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale - sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.
Consimtamântul avizat al pacientului este obligatoriu în cazul participarii sale la procese de învatamânt medical clinic si de cercetare stiintifica. Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa îsi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamântului de la reprezentantul legal si daca cercetarea este facuta si în interesul pacientului.
Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicala fara consimtamântul sau, cu exceptia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului, sunt cerute de lege sau de protocoalele profesionale, ori sunt necesare pentru evitarea suspectarii unei culpe medicale.
Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale si sunt accesibile numai persoanelor care îl îngrijesc în mod nemijlocit, acestea fiind supuse, la rândul lor, regulilor de protectie a intimitatii si regulilor de confidentialitate.
Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îsi da consimtamântul explicit sau daca legea o cere în mod expres. În cazul în care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati în tratamentul pacientului, acordarea consimtamântului nu mai este obligatorie.

Dreptul de a fi informat cu privire la relatia pacient - spital


Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la reglementarile legale privind functionarea unitatilor medicale si privind furnizarea de servicii medicale.
Pacientul are dreptul de a primi, la cerere, explicatii detaliate privind factura pentru serviciile de care beneficiaza / a beneficiat la Spitalul Top Med.
Pacientul are dreptul de a-i fi respectate credintele, convingerile morale, culturale si religioase.
Pacientul are dreptul sa fie tratat cu atentie, consideratie si profesionalism.
Pacientii au dreptul de a li se examina si rezolva plângerile si reclamatiile într-o maniera justa, eficienta, prompta si de a fi informati asupra rezultatului. Problemele legate de îngrijirea medicala primita si de atitudinea personalului medical sunt discutate si analizate de personalul care acorda îngrijirea, precum si de reprezentantii treptelor ierarhice superioare, dupa caz. Sugestiile sau reclamatiile de natura medicala sau administrativa pot fi adresate si Departamentului Relatii Clienti.
Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa îl recompenseze altfel decât prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective.
Nota: Prevederile de mai sus se completeaza cu prevederile Legii 46/2003 privind drepturile pacientilor.